Vores ture

Vores ture

Forår 2020

Foto: Birdwatching.dk

Hallig Øland

En hallig er en uinddæmmet ø i Vadehavet, som oversvømmes af tidevandet

Foto: Stock

Halligen Øland er en lille hallig i Nordfrisland, der er ca. 2,9 kilometer lang og op til 980 meter bred. Indtil1634 var Øland forbundet med hallig Langeneß. I løbet af århundrederne blev denne forbindelse ødelagt af stormfloder. Hallig Øland blev også meget mindre. Oprindelig var der 2 værfter, men nu lever alle mennesker på en. Værfter er de eneste forhøjninger, som rager op over vandet, når landet ved højvande og stormflod oversvømmes.I dag er halligen forbundet med fastlandet via en lille banedæmning. Dæmningen er med til at udvide Ølands østside og dermed udligne det på grund af stormfloderne tabte land på vestsiden. Banedæmningen er en stormsikret forbindelse, som tjener til transport af materialer og personer. Dem, der bor på halligen, må bruge deres egne små vogne kaldet  "Loren" til at hente forsyninger.

 

Hallig Øland har både skolekirke, menighedshus med bibliotek, kro og et stråtækt fyrtårn. På midten af halligen findes et historisk vandreservoir til kvæg, en såkaldt Fething. Den lille stråtækte kirke er bygget i 1824 som erstatning for to tidligere kirker.


En havn giver mulighed for en yderligere forbindelse til fastlandet.Turbeskrivelse


Vi går over havbunden til hallig Øland (7km). Tilbage sejler vi med skib. På turen over til Øland fortæller vi om vaden, dens beboere, fuglene, Nationalpark Wattenmeer og UNESCO verdensarv. På halligen viser vi seværdighederne, og vi får et lille måltid.  

Inkl.

 - 2 Nationalpark Vadehavs- og birdwatching guides (dansk/tysk)

 - Skibsturen

 - Mad (ekskl. drikkevarer)

DATO

PRIS

TIMER

START

KL.

26.04. 2020

350,- kr

ca.6 - 7

Schlüttsiel

09:15

20.09. 2020

350,- kr

ca.6 - 7

Schlüttsiel

09:15

Kun med tilmelding

Tilmeldingen skal ske senest 2 uger før turen!

Hallig Sydfall

En hallig er en uinddæmmet ø i Vadehavet, som oversvømmes af tidevandet

Foto: Birdwatching.dk

Halligen Sydfall ligger i ZONE 1 i Nationalpark Wattenmeer, hvilket betyder at det kræver en særtilladelse at gå over til halligen, og det er kun tilladt sammen med en nationalparkguide. Dette skyldes halligens enorme betydning for træk- og ynglefuglene. Ved forårs- og efterårstrækket kan man tit se tusinde af fugle bare på gåturen over havbunden.

 

På hallig Sydfall yngler skestorke i en stor koloni, den største i vores område. Man kan fint med kikkert og teleskopkikkert iagttage kolonien. Der yngler også mange andre fugle på halligen. Sydfall er på 54 ha, og på den eneste værft på halligen ligger et beboelseshus med små sidebygninger. Værfter er de eneste forhøjninger, som rager op over vandet, når landet ved højvande og stormflod oversvømmes.Turbeskrivelse

Vi mødes på Nordstrand/Fuhlehörn. Her bliver vi med hestevogne kørt over til halligen. Ankommet på halligen har vi god mulighed for at iagttage fuglene, og vi får et lille måltid

.

Tilbage går vi over havbunden, hvor vi vil fortælle om vaden, dens beboere, Nationalpark Wattenmeer og UNESCO verdensarv.  

Du vil efter turen forstå, hvorfor dette fantastiske område er Verdensnaturarv.


Du skal medbringe påklædning, som passer til vejret. Har du en kikkert, så husk den endelig, der er masser at se på. Skulle vandet være for koldt til bare tæer (under 12 grader), så kan man også bruge gummistøvler.

Inkl.

 - 2 Nationalpark Vadehavs- og birdwatching guides (dansk/tysk)

 - Hestevognstur (190,-kr)

 - Mad (ekskl. drikkevarer)

DATO

PRIS

TIMER

START

KLOKKEN

02. 05. 2020

450,- kr

ca.6

Nordstrand

11:30

30. 05. 2020

450,- kr

ca.6

Nordstrand

10:30

Kun med tilmelding

Tilmeldingen skal ske senest 4 uger før turen!

Hamborg Hallig

En tur gennem saltengene

Foto: Stock

Hamborg Hallig har fået sit navn efter de 2 foretningsmænd fra Hamborg, der købte øen i 1624. De inddigede den i 1628. Øen udgjorde tidligere den nordøstlige del af øen Strand. Vestkysten er sikret med diger, og de indvundne 550 ha saltenge på begge sider af dæmningen har udviklet sig til et værdifuldt naturreservat med ni rugende fuglearter. Strandengene er et specielt levested mellem hav og land og vigtig raste. og yngleplads for vores fugle.


Hamborg Halligs hovedværft har tre bygninger: Kroen „Hallig Krog“, et servicehus for nationalparkens personale samt et vadehavsværksted med udstilling og laboratorium. 300 meter syd for hovedværftet ligger Kuhberg (”Kobjerget”), der er et lavt værft uden bygninger, der fungerer som redningshøj for får ved "Landunter" (når alt står under vand).


På fastlandet umiddelbart før vejen over til Hamborg Hallig ligger service og informationscenteret "Amsinck-Haus". Det er her vi mødes til turen.


Turbeskrivelse

Start ved Amsinckhaus. Herfra går vi 4 km gennem saltengene til Hamborg Hallig. Vejen fører os forbi Schafsberg, hvor NABU (naturbeskyttelsesforening) holder til.

Vi vil se nøje på planterne. Da engene kan oversvømmes af havvand, er de kendetegnet ved, at der findes planter, som tåler salt, og insekter, der ofte ikke bliver opdaget som for eksempel Halligflieder-Spitzmaus-Rüsselkäfer eller Salzkäfer. Vi vil også iagttage og fortælle om fuglene, Nationalpark Wattenmeer samt UNESCO Verdensarv.

 

På halligen er det muligt at købe lidt mad og drikke (ikke inkluderet i prisen). Efter halligturen vil der være mulighed for fugleiagttagelser i Beltringharder Koog og i Hauke- Haien-Koog. Nogle fantastiske fuglespots!

 

Husk ordentligt fodtøj, påklædning efter vejrforhold samt kikkert, hvis du har.

Inkl.

 - 2 Nationalpark Vadehavs- og birdwatching guides (dansk/tysk)

 

DATO

PRIS

TIMER

START

KLOKKEN

06. juni 2020

165,- kr

ca. 4-5

Sönke Nissen Koog

12:00

03. juli  2020

165,- kr

ca. 4-5

Sönke Nissen Koog

10:00

Kun med tilmelding

Tilmeldingen skal ske senest 1 uger før turen!

Birdwatching i grænseområdet  

Foto: Birdwatching.dk

Vi starter på parkeringspladsen ved Rickelsbüller Koog, som ligger lige ved siden af grænsehuset ved Siltofte.
Vi går langs svinehegnet op på diget -  ca. 4 km frem og tilbage.

 

Vi vil både se på fugle i den tyske Rickelsbüller Koog, som har masser af ferskvand, og i Margrethe kog, som har en stor saltvandssø. Derudover vil der fortælles om det område,  vi færdes i, nationalparkerne nord og syd for grænsen samt UNESCO verdensarv.

 

Tilbage ved bilerne kører vi retning Højer til Hohenwarte, hvor der venter en birdwatching frokosttallerken. Her vil vi tale om turen, og det vi har set.

 

Inkl.

 - 2 Nationalpark Vadehavs- og birdwatching guides (dansk/tysk)

 - Birdwatching frokost ((ekskl. drikkevarer)

DATO

PRIS

ANTAL TIMER

START

KLOKKEN

19. 04. 2020

250,- kr

ca. 3 - 4

Rickelsbüller Koog

11:00

31. 10. 2020

250,- kr

ca. 3 - 4

Rickelsbüller Koog

13:30

Kun med tilmelding

Tilmeldingen skal ske senest 1 uger før turen!

Foto: Tandrup

Fugle kender ingen grænse -

det gør vi heller ikke!

Vi vil vise jer hvor fugle spiser, lever og raster på deres store træk mellem yngle- og overvintringsområderne.

 

Vi starter i Dagebüll på pladsen ved Schmidt-Reisen Dagebüll (i rundkørslen mod ”Inselparkplatz”) foran "Inselparkplatz". Vi kører i konvoj til den plads, hvor vi går ud i vaden, der kan kaldes fuglenes restaurant. Herefter går det videre til nogle fuglespots i Reusenköge og Hauke-Haien-Koog.


Bagefter kører vi mod nord til Rickelsbüller Koog og Margrethe kog. Dette eret specielt område, hvor fuglene krydser grænsen konstant. 

 

Tilbage ved bilerne kører vi retning Højer til Hohenwarte, hvor der venter os et mindre Sønderjysk kaffebord med 15 forskellige kager kager (det traditionelle Sønderjyske kaffebord har 21 forskellige kager). Her vil vi nyde kaffe og kagerne, mens vi lader dagen passere revue.

Inkl.

 - 2 Nationalpark Vadehavs- og birdwatching guides (dansk/tysk)

 - En mindre udgave af Sønderjysk kaffebord med 15 forskellige kager (det traditionelle Sønderjyske kaffebord har 21 forskellige kager)

DATO

PRIS

TIMER

START

KLOKKEN

21. 05. 2020

330,- kr

ca. 4 - 5

Dagebüll

10:00

30. 09. 2020

330,- kr

ca. 4 - 5

Dagebüll

09:30

Kun med tilmelding

Tilmeldingen skal ske senest 1 uger før turen!

Copyright @ All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend